Vacature Docent Muziek therapeutische vaardigheden

De PMKT Opleiding is op zoek naar een docent Muziek therapeutische vaardigheden.

Functieprofiel docent Muziek therapeutische vaardigheden

Bewegen, muziek en het brein

Muziek heeft een heilzame invloed op de ontwikkeling van het brein. Muziek stimuleert de empathische vermogens, kinderen gaan er beter door presteren, muziek reguleert de gemoedstoestanden door verbindingen te leggen tussen beide hersenhelften. Want één ding is zeker: muziek prikkelt allerlei hersengebieden – en verrijkt die”.

 

Erik Scherder, neuropsycholoog.

 

 

Doel van de functie
Het verzorgen van de lessen Muziek therapeutische vaardigheden ten behoeve van 2e-jaars studenten aan de opleiding tot psychomotorisch kindertherapeut, zodat voldaan wordt aan het curriculum dat is vastgesteld door de opleidingscommissie van de opleiding.

Inhoud van de functie
• Geeft les in het eigen vakgebied waarbij theoretische overdracht en het oefenen van praktische vaardigheden in elkaars verlengde liggen.
• Werkt met de elementen van muziek (ritme, klank, tempo, harmonie, hard/zacht, e.d.) en geeft aan wat de elementen toevoegen aan de therapie.
• Brengt verbanden aan tussen verschillende deelgebieden zoals ervaren, aanleren, hersenontwikkeling, borgen en zelfkennis van het kind.
• Is in staat over te brengen hoe het kind te laten leiden op inhoud en ondertussen zelf te leiden op proces.
• Leert student aan te sluiten bij het kind en niet te werken vanuit van te voren opgezette oefeningen.
• Sluit het vak af met een toets gerelateerd aan de opleidingseindtermen en vereiste competenties (kennis / vaardigheid / attitude).

Functie-eisen
De docent is primair therapeut en pas dan musicus en dient over de volgende vaardigheden te beschikken:
• Kan een veilige leeromgeving creëren
• Kan theoretische kennis overdragen
• Kan een bijdrage leveren aan het up to date houden van het vak Muziek therapeutische vaardigheden. (is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen)
• Kan de kennis van het vak vertalen naar een toets waarbij de student kan laten zien te voldoen aan de opleidings-eindtermen.
• Is in staat om vanuit een positieve insteek feedback te geven op datgene wat een student aanreikt en dit te vertalen naar een leersituatie
• Kan omgaan met emoties en de gevolgen hiervan op het groepsproces
• Is in staat om te gaan met een grote diversiteit aan opleidingsachtergronden van de studenten.

Opleidingseisen c.q. vaardigheden
De docent dient te beschikken over een afgeronde muziek(therapeutische) opleiding, of een diploma PMKT of een gelijkwaardige therapeutische opleiding en heeft ervaring in het geven van onderwijs aan groepen en is aantoonbaar didactisch vaardig.

Aanvullende eisen
• Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de opleiding tot psychomotorisch kindertherapeut door gevraagd en ongevraagd adviezen te geven over wijzigingen in het curriculum vanuit het perspectief van het eigen vakgebied
• Kan de lessen vormgeven vanuit de pijlers van de opleiding (descriptief OGM-model volgens Kugel, hechtingsrepresentatie Truus Bakker, neurosequentieel model voor therapie)
• Neemt deel aan docentenvergaderingen (2x per jaar)
• Onderhoudt contact met de directeur
• Onderhoudt contact met de examen- en opleidingscommissie op haar verzoek

Het betreft 5 lessen van 3 uur op de zaterdag in de periode april, mei en juni.
De vergoeding bedraagt € 64,- per uur exclusief reiskosten.

De contactpersoon voor deze vacature is Myrna Ouderkerk, manager. Voor meer informatie is zij bereikbaar op telefoonnummer 06 – 19 01 39 19.

 

Interesse?

Stuur dan je sollicitatiebrief met motivatie en CV, vóór zaterdag 18 maart, naar m.ouderkerk@pmkt-opleiding.nl.

Wkkgz

Zorg dat je jezelf inschrijft bij het het (NIBIG) vanwege de Wet kwaliteit, klacht en geschillen zorg (Wkkgz).

Dit moet voor 27 december geregeld zijn.

 

De mensen die bij de VVAA al een verzekering hebben afgesloten, te weten de :

rechtsbijstand EN beroepsaansprakelijkheidsverzekering hoeven hiervoor niet opnieuw een verzekering af te sluiten.

Je hebt ze wel alletwee nodig.

Voor vragen kun je terecht bij info@vaktherapie.nl