Bestuur

Dagelijks bestuur

  • Voorzitter: Sjoerdje van den Manacker
  • Secretariaat: Petra Koolstra
  • Penningmeester: Ilse Wijbenga

Algemeen bestuur

  • Commissie Toezicht: Suzan Bik, Ineke Bruk
  • Commissie Kwaliteit: vacant
  • Commissie Vergoedingen: vacant
  • Commissie Communicatie & Interne contacten: vacant
  • Commissie Externe Contacten & Promotie: vacant