Kwaliteitsbeleid

Om de verdere groei en ontwikkeling van afgestudeerde therapeuten te bevorderen en om voortdurend kwaliteit van de therapeuten te waarborgen hanteert de NVPMKT een eigen registratiesysteem en –register met bindende verplichtingen voor haar leden, aangaande de kwaliteitsbewaking van de praktijk van de psychomotorische kindertherapie.
Als aan alle eisen is voldaan kunnen therapeuten worden ingeschreven in het beroepsregister van de vereniging. Geregistreerde therapeuten zijn gebonden aan de beroepscode.

De NVPMKT heeft op dit moment meer dan 80 geregistreerde leden.

Deze geregistreerde therapeuten zijn werkzaam:

  • in een zelfstandige praktijk
  • binnen een instelling of school

Instellingen:

  • MKD (Medisch Kleuterdagverblijf)
  • KDC (Kinderdagcentrum voor verstandelijk gehandicapte kinderen)
  • Instellingen voor licht verstandelijk gehandicapten
  • Kindertehuis
  • Kinderpsychiatrie
  • GGZ Kinderen & Jeugd

Scholen:

  • Regulier Basisonderwijs
  • Speciaal Basisonderwijs

Volwassen verstandelijk gehandicapten met een verstandelijke leeftijd van maximaal 12 jaar behoren ook tot onze behandeldoelgroep.

Voor informatie over registratie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de FVB.

Tevredenheidsonderzoek

Uw mening over de gevolgde psychomotorische behandeling of begeleiding vormt belangrijke informatie waarmee wij de kwaliteit van onze praktijken kunnen toetsen en verbeteren. Om die reden verzoeken wij u deze (digitale) vragenlijst, die bestaat uit een aantal stellingen, in te vullen. Uw antwoorden worden volstrekt anoniem verwerkt.

Vul nu direct de vragenlijst in:Online Vragenlijst

Of kopieer onderstaande link en stuur deze per mail naar de cliënt.
https://nl.surveymonkey.com/r/tevredenheidsonderzoek_VVT