Vakbekwaamheid

Opleiding

De opleiding tot psychomotorisch kindertherapeut is een erkende driejarige post HBO opleiding en wordt verzorgd door de PMKT-opleiding!. Afgestudeerden kunnen werkzaam zijn in het (speciaal)onderwijs, binnen instellingen voor de gezondheidszorg, in de ambulante hulpverlening of in een vrijgevestigde praktijk.

Beroepsvereniging

In 1993 is de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Kindertherapie “le bon Départ” (NVPMKT).
De vereniging voert een kwaliteitsbeleid en stelt zich ten doel: bestudering en ontwikkeling van het vak en behartiging van de maatschappelijke belangen van leden

Registratie

Leden kunnen zich laten registeren bij het Register Vaktherapie. In het registratiereglement zijn bindende verplichtingen, aangaande de kwaliteitsbewaking van de praktijk van de psychomotorische kindertherapie van toepassing. Geregistreerde therapeuten zijn gebonden aan de beroepscode.