Opleiding


Missie van de opleiding

Wij bieden professionals een opleiding op het gebied van psychomotoriek, beweging en spel. Daarmee kunnen zij kinderen die dreigen vast te lopen in hun ontwikkeling, nieuwe effectieve gedragspatronen laten ontdekken en zich eigen laten maken. Hierdoor wordt ontwikkeling (weer) mogelijk en krijgen kinderen een steviger bedding in de samenleving.

Visie van de opleiding

De opleiding PMKT stelt de professional in staat om als kindgerichte psychomotorische therapeut kinderen te ondersteunen en te begeleiden. De opleiding gaat uit van de samenhang tussen bewegingsgedrag en alle andere gedragsaspecten die in de ontwikkeling van een kind een rol spelen.

De opleiding

  • Leidt op tot een ambacht: de praktijk staat centraal en docenten zijn vooral professionals uit de praktijk.
  • Leidt op tot professioneel psychomotorische kindvolgend therapeut.
  • Is toegankelijk voor (jong)volwassenen met een relevante HBO opleiding.
  • Geeft specialisatie op Bachelor+-niveau, waardoor verkorte premaster voor een vervolg op een Masteropleiding mogelijk is.
  • Biedt in nauwe samenwerking met derden de mogelijkheid tot het behalen van het certificaat Psychosociale Basiskennis die noodzakelijk is voor eventuele vergoeding van de therapie door Zorgverzekeraars.
  • Biedt naast de opleiding modules aan die ook als na- en bijscholing voor professionals gevolgd kunnen worden.
  • Werkt samen met de beroepsvereniging NVPMKT.

 

Opleidingsmanager:

Myrna Ouderkerk
Mobiel: 06-19013919
E-mail: m.ouderkerk@pmkt-opleiding.nl

 

Opleidingslocatie

Ina Boudier Bakkerlaan 7
3582 VA Utrecht

 

Informatie opleiding

secretariaat
Opleiding PMKT
Betsy Perkweg 5
4105 EE Culemborg
Tel. 06 – 164 007 57

Bereikbaar op dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur.
Email: secretariaat@pmkt-opleiding.nl
Website: www.pmkt-opleiding.nl