Visie

Visie van de Psychomotorische Kindertherapie

Ons brein is het orgaan wat verantwoordelijk is voor ons gedrag. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de leefomgeving en de ervaring die we daarin opdoen, van wezenlijk belang is voor ons gedrag. Ervaringen bepalen welk genetisch potentieel (dat wat in aanleg aanwezig is) tot uiting komt, doordat ervaringen bepalen welke verbindingen in de hersenen worden gelegd. Deze verbindingen vormen patronen die gedurende het hele leven blijven bestaan. Deze patronen worden als herinnering opgeslagen in het brein en bepalen hoe we reageren (ons gedrag) op iedere situatie in het leven.

Soms is het nodig om bepaalde reacties (gedrag) te veranderen, omdat de situaties, waar ze voor gebruikt zijn, niet meer hetzelfde zijn. Komt deze verandering er niet dan ontstaat er onbegrip over de manier waarop gereageerd wordt. Aanhoudend onbegrip leidt tot een neerwaartse spiraal van negatieve ervaringen.

Maatwerk

Het gedrag is opgebouwd uit een aantal gedragscomponenten die elkaar onderling beïnvloeden.
Deze gedragscomponenten zijn:

  • biologisch
  • sensorisch
  • motorisch
  • emotioneel
  • sociaal
  • cognitief

Deze verschillende gedragscomponenten zijn wel te onderscheiden maar nooit te scheiden. De gedragscomponenten van het kind worden beïnvloed door wat er genetisch, in aanleg bij het kind aanwezig is en door wat het kind meemaakt in zijn leven (in heden en verleden). Gegevens over de verschillende gedragscomponenten, de genetische aanleg en de invloeden van de omgeving (in heden en verleden) geven de therapeut inzicht in het ontstaan, de aard en de ernst van de gedragsproblematiek. In de therapie stemt de therapeut af op het ontwikkelingsniveau van het kind per gedragscomponent en speelt daarmee in op de behoeftes en gevoelens van het kind.

Therapieproces

De therapeut zal zich binnen een veilige, affectieve (liefdevolle)relatie, die hij/ zij opbouwt met uw kind, richten op het teweegbrengen van veranderingen in de manier waarop het kind zichzelf beleeft en omgaat met de wereld om zich heen, waardoor de ontwikkeling van uw kind positief gestimuleerd wordt. Recente onderzoeken ondersteunen het idee dat psychische functies, waaronder denken en voelen, zich ontwikkelen in een affectieve (liefdevolle)relatie. In een later leven kan een affectieve relatie veranderingen aan brengen in die psychische functies.

Bewegender- en spelenderwijs

De therapie sluit aan bij datgene wat je bij het kind van nature al aantreft:
bewegen, muzikaliteit, creativiteit en spel. Al bewegend en spelend wordt het kind in staat gesteld te uiten wat het niet in woorden kan uitdrukken en kan het kind oefenen met nieuw gedrag.