Vereniging

Doel van de beroepsvereniging

 

De Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Kindertherapie stelt zich ten doel:

  • de bestudering, beoefening en ontwikkeling van psychomotorische kindertherapie
  • de behartiging van maatschappelijke belangen van haar leden voor zover deze betrekking hebben op de uitoefening van het beroep en al het geen met het vorenstaande verband houdt in de ruimste zin

 

De NVPMKT tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het stimuleren en bestuderen van de psychomotorische kindertherapie
  • het organiseren van lezingen en studiedagen met betrekking tot de Psychomotorische Kindertherapie
  • het geven van informatie op sociaal-emotioneel gebied, met betrekking tot de psychomotorische kindertherapie
  • het voeren van onderhandelingen en het sluiten van overeenkomsten ter zake met andere instellingen of overheidsinstanties
  • alle andere wettige middelen, welke voor het verwezenlijken van haar doelstellingen bevorderlijk zijn
  • na- en bijscholingsactiviteiten, intervisie en supervisie, met betrekking tot psychomotorische kindertherapie